Tuulivoiman tuki kannattaa

(kirjoitus julkaistu Merikarvia-lehdessä 5.3.2015)

Merikarvia-lehti 19.2.2015 kertoi, että Merikarvian kunta on esittänyt kiinteistöverolain muuttamista tuulivoimakuntia paremmin hyödyttäväksi. Vihreiden tuoreissa verolinjauksissa on esitetty samaa. Tuulivoimaloiden kiinteistöveroa tulee korottaa, jotta voimaloiden sijaintikunnille kertyisi enemmän verotuloja.

Samassa Merikarvia-lehdessä Liisa Aittakari esitti tuulivoimasta väitteitä, jotka kaipaavat oikaisua. Veronmaksajien rahoilla tuetaan tällä hetkellä tuulivoimaa, mutta kirjoituksesta puuttui ne hyödyt, joita tukien vastineeksi saadaan. Sähkön hintaa on nimittäin alentanut juuri tuulivoima. Varsinkin hyvätuulisena päivänä tuulivoimatuotanto säästää sähkönkäyttäjän sähkölaskussa enemmän kuin sille maksetaan tukea (lisätietoa löytyy Energiakolmio oy:n julkaisusta tammikuulta 2015). Tuulivoiman tuen avulla siis saadaan halvempaa sähköä.

Sähkönhintavaikutuksen lisäksi tuulivoimalla on muitakin hyötyjä, esimerkiksi työllistävä vaikutus asentamisen ja huollon takia. Kotimaisen energian käyttö myös vähentää riippuvuutta tuontisähköstä ja parantaa Suomen vaihtotasetta. Varsinkin jos arvioidaan kokonaisuutta, on tuulivoima yhteiskunnalle kannattavaa. Lisäksi tuulivoiman tuotantotuki pienenee jo ensi vuonna. Tavoitteena tulee olla tuesta luopuminen asteittain, kun tuulivoimamarkkinat ovat kehittyneet ja alan kilpailukyky kasvanut.

Merikarvia-lehdessä on viime vuosien aikana käyty reipasta keskustelua tuulivoimasta. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä ja minusta on tärkeää rakentaa tuulivoimaa niin, että se on luontoarvojen ja sosiaalisten vaikutusten kannalta hyväksyttävää. Olen asunut jonkin aikaa Tanskassa ja siellä ainakin osataan rakentaa tuulivoimaa maisemaan ja asutukseen hyvin istuvalla tavalla. Näinä talousaikoina investointeja ei ole mitenkään liikaa tarjolla, joten toivon, että Merikarvian tuulivoimaprojektit toteutuvat myös asukkaita miellyttävällä tavalla.

Ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan Suomessa suurilla summilla erilaisten verotukien kautta. Tätä Vihreät haluavat lähteä purkamaan. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja pian, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta ja hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Ympäristöhaitallisia tukia purkamalla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian hankkeita.

Kaarina Saramäki

maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Espoo

kesämerikarvialainen

Vihreiden taloustyöryhmän jäsen

Pienituloisten verotusta kevennettävä, veroparatiisit kuriin ja ympäristölle haitalliset verotuet alas

(kirjoitus julkaistu Länsiväylässä 28.2.-1.3.2015)

Suomi tarvitsee uutta työtä ja kestävää hyvinvointia. Niitä luodaan reilulla taloudella ja viisaalla verotuksella. Reilussa taloudessa tuloeroja kavennetaan ja pienituloisten verotusta kevennetään. Harmaa talous, veroparatiisit ja verokikkailu laitetaan kuriin. Työtä verotetaan vähemmän ja saasteita enemmän.

Vihreiden tuoreiden verolinjausten mukaan ansiotulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet on säädettävä verovapaiksi 560 euron kuukausituloihin saakka. Tämä olisi askel kohti perustuloa, joka tuo turvaa pätkä- ja silpputyöntekijöille sekä yksinyrittäjille ja tekee työnteosta aina kannattavaa.

Jotta uusia työpaikkoja syntyy, tulee yrityksiä ja yhteisöjä kannustaa veroporkkanoin kestäviin investointeihin ja työllistämiseen. Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista on helpotettava nostamalla yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nykyisestä 8 500 eurosta 30 000 euroon vuodessa.

Euroalueelta vuotaa veroparatiiseihin vuosittain jopa 1 000 miljardia euroa. Merkittävin keino verovälttelyn kitkemiseksi on maakohtainen talousraportointi. EU-tasolla tulee luoda henkilökohtaisten verotunnisteiden järjestelmä, jolla helpotetaan verovelvollisten yksilöintiä ja vaikeutetaan siten veronkiertoa.

Reilussa taloudessa luonnonvaroja käytetään fiksusti. Nyt resursseja hukataan, eikä raaka-aineita kierrätetä tarpeeksi. Vihreiden tavoitteena on luoda uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian aloille 50 000 uutta työpaikkaa.

Ympäristölle haitallista toimintaa tuetaan suurilla summilla erilaisten verotukien kautta. Tätä haluamme lähteä purkamaan. Tarvitsemme kestäviä ratkaisuja pian, jotta voimme hillitä ilmastonmuutosta, edistää kiertotaloutta ja hidastaa biodiversiteetin vähenemistä.

Jotta julkisen talouden rahoitus ja hyvinvointivaltion edellytykset voidaan turvata, on verojärjestelmäämme kehitettävä talouden kasvuedellytyksiä tukevaksi. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verotukseen. Kulutusverot osuvat usein eniten pienituloisiin, joten on tärkeää huolehtia niiden kompensoimisesta ja verotuksen progressiivisuudesta.

 

Tiina Elo

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas

 

Kaarina Saramäki

Espoon Vihreiden puheenjohtaja

Vihreiden taloustyöryhmän jäsen