Ehdolla seurakuntavaaleissa: tasa-arvoinen ja reilu kirkko

Olen ehdolla Espoonlahden seurakunnassa kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon Armon vihreiden listalla. Kirkkovaltuustoon ehdokasnumeroni on 46 ja seurakuntaneuvostoon 76.

Armon vihreiden vaaliohjelma kuvaa hyvin minun ajatuksiani kirkosta. Allekirjoitin myös Tulkaa kaikki –liikkeen ohjelman ja kannatan siinä esitettyjä ajatuksia.

Lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus, armo, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat minulle läheisiä periaatteita. Kirkon toiminnassa perheiden  ja yksinäisten arjen tukeminen on tärkeää.

Kirkon päätöksenteon tulee olla demokraattista ja läpinäkyvää ja päättäjien kytkösten olla julkisia. Minusta olisi hyvä, että seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on selkeä ohjelma, jotta äänestäjät todella tietävät, mitä ehdokkaat ajattelevat.

Hyvä ja asiantunteva taloudenpito on perusta seurakuntalaisten palveluille ja seurakunnan laajalle toiminnalle. Kirkon tulee myös olla hyvä ja reilu työnantaja. Niin seurakuntien jäseniä kuin työntekijöitäkin on kohdeltava tasa-arvoisesti ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on toivotettava tervetulleiksi.

En halua jättää kirkkoa vain konservatiivien temmellyskentäksi vaan olla vaikuttamassa siihen, että kirkko on jäsentensä näköinen ja että kirkon toiminta kutsuu mukaansa kaikenlaisia ihmisiä. Kirkon piirissä toimii eri tavoin ajattelevia ryhmiä ja näiden välinen vuoropuhelu on toki tärkeää. Minusta kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Haluan naispuolisten pappien syrjimisen loppuvan kaikissa seurakunnissa.

Minulla on paljon kokemusta erilaisista luottamustoimista niin järjestöissä kuin kuntatasollakin ja päättäjänä perehdyn asioihin huolellisesti. Haluan käyttää osaamistani ja aikaani seurakuntalaisten parhaaksi.

Ennakkoäänestys seurakuntavaaleissa on 27.–31.10.2014 ja vaalipäivä 9.11.2014. Muistathan käyttää ääntäsi!

Advertisement

Yhteisellä polulla kohti vaaleja

(kirjoitus on julkaistu Uudenmaan vihreiden blogissa 6.10.2014.)

Eduskuntavaalit lähestyvät ja nyt on tukiryhmien muodostamisen ja kampanjan rakentamisen aika. Monet vihreät ehdokkaat ovatkin jo hyvässä vauhdissa. Vaaleihin valmistautumisen huomaa olevan käynnissä myös eduskuntakeskusteluita seuraamalla: politiikassa käytettävä kieli on jo koventunut ja poliitikot eri puolueista ovat tavallista kärjekkäämpiä.

Uudenmaan vihreät järjestivät menneenä viikonloppuna kampanjapotkua –tilaisuuden, joka herätti varsin paljon ajatuksia. Koolla oli iso joukko uusmaalaisia vihreitä. Kanssanne on mahtavaa olla rakentamassa kampanjaa ja kulkemassa yhteistä polkua kohti vaaleja!

 

Tärkeä kysymys, jota pohdin tilaisuuden jälkeen, on, miten saamme ihmiset innostumaan vaalityöstä. Miksi käyttää vapaa-aikaansa vaalityöhön? Minua motivoi vihreän politiikan edistämisen lisäksi osaavien ja innostuneiden ehdokkaiden auttaminen eteenpäin. Kaikkein kokeneimmat ja suosituimmatkin poliitikot tarvitsevat hyvät taustajoukot: ihmisiä, jotka kannustavat kun väsyttää ja joiden kanssa voi keskustella kaikesta mahdollisesta kampanjassa eteen tulevasta. Ihmisten innostaminen on tärkeää, sillä vihreitä kampanjoita harvemmin tehdään isojen rahalahjoitusten avulla. Tarvitsemme auttavia käsiä kampanjaan. Yhdistyksille vaalit tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden jäsenhankintaan. Voi olla pienempi askel tulla mukaan tukemaan hyvää ehdokasta ja sitä kautta tutustumaan muihin vihreisiin kuin suoraan mukaan järjestötoimintaan.

Espoon vihreissä olemme auttaneet ehdokkaita kampanjan suunnittelussa ja järjestäneet tilaisuuden, jossa jäsenemme pääsivät tutustumaan ehdokkaisiin ja ideoimaan yhdessä kampanjan tekemistä. On vahva tunne siitä, että teemme kampanjaa kaikki yhdessä. Koko ajan mietimme, miten parhaiten voimme tukea ehdokkaita ja tukiryhmiä vaalityössä.

Tekemisen ilo on tärkeää vaalityössä, kuten yhdistystoiminnassa yleensäkin. Hyvä meininki ei kuitenkaan riitä äänestäjille, vaan on osattava kristallinkirkkaasti kiteyttää se, miksi vihreitä kannattaa äänestää. Anu Heikkilä pohtikin keväällä tässä blogissa että kevään eurovaaleissa ongelmana oli juuri se, että emme osanneet tarpeeksi hyvin kertoa ihmisille vaalikentillä, miksi pitäisi äänestää vihreitä. Syitä äänestää vihreitä on lopulta yhtä monta kuin on äänestäjiämmekin. Miksi sinä äänestät vihreitä? Minä äänestän vihreitä, koska minusta vihreillä on parhaat ratkaisut ajankohtaisiin politiikan kysymyksiin ja selkeä tulevaisuuskuva. Ympäristönsuojelu, tasa-arvo ja heikoimpien puolustaminen ovat arvoja, jotka todella näkyvät vihreiden politiikassa.

 

Olen usein kuullut sanottavan, että vihreät menestyvät vaaleissa silloin, kun keskustelua käydään meille tyypillisistä teemoista, kuten ilmastonmuutoksesta. On toki hyvä, että yritämme itse nostaa esille meille tärkeitä aiheita. On selvää, ettei esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen voi odottaa seuraaviin vaaleihin. Toisaalta, meidän pitää myös itse vahvemmin puhua ratkaisuistamme niihin asioihin, jotka kulloinkin ovat esillä. Jos turvallisuus, talous ja työllisyys ovat eniten ihmisiä askarruttavat asiat, on silloin puhuttava niistä. Olemme yleispuolue, jolla on uskottavia vaihtoehtoja myös niihin.Puoluevaltuuskunta esimerkiksi hyväksyi työllisyysohjelman viime keväänä ja vihreän veropolitiikan linjauksia uudistetaan parhaillaan. Ei asetuta itse marginaaliin, vaan otetaan politiikka kokonaisuudessaan haltuun. Ihmisten arkipäivässä merkityksellisten asioiden esille nostaminen tarjoaa tarttumapintaa äänestäjille.

 

Vihreälle politiikalle on enemmän potentiaalista kannatusta kuin me vihreät aktiivit ehkä aina uskommekaan. Länsiväylä- lehti teetti kyselyn, jonka tulos oli, että Espoossa kaksi kolmesta vaihtaa tulevaisuudessa auton julkiseen liikenteeseen. Samoin Länsiväylän kyselyn mukaan enemmistö espoolaisista korottaisi mieluummin kunnallisveroa kuin leikkaisi palveluista. Minusta nämä lupaavat hyvää vihreälle politiikalle Espoossa. Espoossa vihreät ovat olleet sitkein joukkoliikenteen puolustaja ja kehittäjä. Samoin vihreät ovat puolustaneet palveluita ja nähneet veronkorotuksen mahdollisena. Suurin puolue kokoomus taas tuntuu vastustavan kunnallisveron korotusta viimeiseen asti. Kannattaa muistaa, että jokainen kohtaamasi ihminen ikään, ammattiin ja sukupuoleen katsomatta on mahdollinen vihreiden äänestäjä. Sillä on väliä, miten kohtaamme ihmisiä.

 

Onnistunut vaalikampanja on yhdistelmä monenlaisia kampanjoinnin tapoja. Tarvitaan esimerkiksi äänestäjien kohtaamista niin verkossa kuin tapahtumissa, medianäkyvyyttä, uusia sissikampanjoinnin keinoja, hyviä esitteitä ja mainoksia sekä paljon muuta. Polku vaalimenestykseen tehdään ja kuljetaan yhdessä. Nyt kaikki mukaan vaalityöhön!

 

Kaarina Saramäki

Espoon vihreiden puheenjohtaja

Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja taloustyöryhmän jäsen