Ehdolla seurakuntavaaleissa: tasa-arvoinen ja reilu kirkko

Olen ehdolla Espoonlahden seurakunnassa kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon Armon vihreiden listalla. Kirkkovaltuustoon ehdokasnumeroni on 46 ja seurakuntaneuvostoon 76.

Armon vihreiden vaaliohjelma kuvaa hyvin minun ajatuksiani kirkosta. Allekirjoitin myös Tulkaa kaikki –liikkeen ohjelman ja kannatan siinä esitettyjä ajatuksia.

Lähimmäisenrakkaus, oikeudenmukaisuus, armo, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat minulle läheisiä periaatteita. Kirkon toiminnassa perheiden  ja yksinäisten arjen tukeminen on tärkeää.

Kirkon päätöksenteon tulee olla demokraattista ja läpinäkyvää ja päättäjien kytkösten olla julkisia. Minusta olisi hyvä, että seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on selkeä ohjelma, jotta äänestäjät todella tietävät, mitä ehdokkaat ajattelevat.

Hyvä ja asiantunteva taloudenpito on perusta seurakuntalaisten palveluille ja seurakunnan laajalle toiminnalle. Kirkon tulee myös olla hyvä ja reilu työnantaja. Niin seurakuntien jäseniä kuin työntekijöitäkin on kohdeltava tasa-arvoisesti ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on toivotettava tervetulleiksi.

En halua jättää kirkkoa vain konservatiivien temmellyskentäksi vaan olla vaikuttamassa siihen, että kirkko on jäsentensä näköinen ja että kirkon toiminta kutsuu mukaansa kaikenlaisia ihmisiä. Kirkon piirissä toimii eri tavoin ajattelevia ryhmiä ja näiden välinen vuoropuhelu on toki tärkeää. Minusta kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Haluan naispuolisten pappien syrjimisen loppuvan kaikissa seurakunnissa.

Minulla on paljon kokemusta erilaisista luottamustoimista niin järjestöissä kuin kuntatasollakin ja päättäjänä perehdyn asioihin huolellisesti. Haluan käyttää osaamistani ja aikaani seurakuntalaisten parhaaksi.

Ennakkoäänestys seurakuntavaaleissa on 27.–31.10.2014 ja vaalipäivä 9.11.2014. Muistathan käyttää ääntäsi!

Advertisement