EU taksonomian vaikutukset elinkeinoelämään – ruotsalainen selvitys

Svenskt näringsliv on teettänyt selvityksen EU taksonomian eli sijoitusten kestävyysluokittelun vaikutuksista Ruotsin elinkeinoelämään. Selvitystä esiteltiin webinaarissa, jonka aiheena oli, millaiset ovat taksonomian reaalitaloudelliset vaikutukset. Rahoitusmarkkinoilla vaikutuksia on jo nähtävissä.

Taksonomia on herättänyt Ruotsissa paljon kritiikkiä, mutta toisaalta tunnistetaan, että vihreää siirtymää todella tarvitaan. Taksonomian tavoite on hyvä, vaikka yksityiskohdissa nähdään ongelmia.
Keskustelussa nousi esille kysymys siitä, kuka saa määritellä, mikä on kestävää. Taksonomiassa EU komissio määrittelee kestävyyden ympäristöulottuvuuden rajat. Selvityksen tekijä pohtii kysymystä demokratianäkökulmasta, sillä kestävyyden käsite elää koko ajan. Toisaalta juuri tätä yhtenäistä määrittelyä on kaivattu ja sitä tarvitaan, jotta sijoittajat todella voivat valita kestäviä kohteita.

Selvityksessä on katsottu eri toimialoja ja miltä taksonomian noudattaminen ja myös raportointi niiden näkökulmasta vaikuttaa.Ruotsin elinkeinoelämälle on muun muassa keskeistä, miten metsiä ja ydinvoimaa taksonomiassa käsitellään. Myös liikenteen biopolttoaineet mainitaan tärkeinä.
Keskustelussa pohdittiin myös edellläkävijöiden ja takamatkalta ponnistavien välistä ristiriitaa. Palkitaanko kriteereillä niitä, jotka ovat jo tehneet paljon vai tuetaanko niitä, joiden tulisi tehdä nyt iso loikka.

Webinaari katsottavissa täällä: https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/hur-kommer-eus-taxonomi-paverka-det-svenska-naringslivet-och-den_1165298.html

Advertisement