Valtuuskuntapuhe

(Puheenvuoroni puoluevaltuuskunnassa 22.11.2014)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuuskunta,

pari sanaa vaaleista ja vastuunkannosta. Uskon, että vaikka arvomme ovat laajasti yhteiskunnassa tuettuja, niin äänestäjät kaipaavat arvojen lisäksi vastuunkantoa. Meidän pitää pystyä osoittamaan, että kannoimme vastuuta hallituksessa ja että hallituksesta lähtö hallituksen linjan muuttuessa oli myös vastuullinen päätös. Haluamme jatkossakin kantaa vastuuta.

Yhteiskunnassa on nyt aika paljon esillä kriisipuhetta, jonka varjolla esitetään kaikenlaista. Nyt tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja ison kuvan näkemistä. Aika puutteellisia analyysejä esimerkiksi Suomen taloustilanteesta on esillä. Monissa kunnissa on viime aikoina käyty budjettineuvotteluita ja yritetty tehdä kriisipuheen varjolla lyhytnäköisiä kustannussäästöjä. Esimerkiksi lapsiperheiden palveluista säästäminen usein näkyy kustannuksissa toisessa kohtaa myöhemmin.

Myös erilaisten kikkojen esittämistä ratkaisuna Suomen ongelmiin on paljon esillä. Kokoomuksella on normitalkoot, keskusta vähentää julkisen sektorin työntekijöitä ja vasemmisto haluaa kansanrahaston. Millään yhdellä konstilla ei kuitenkaan saada Suomen asioita paremmalle tolalle. Kevään vaaleissa on omien teemojen esiin tuomisen lisäksi puhuttava siitä, mistä muut puhuvat. Ja yksi tällainen asia on julkisen sektorin roolin lisäksi normitalkoot. Nyt näyttäisi EU:n tasollakin olevan meneillään samaa keskustelua, ja kappas vaan sielläkin esillä ovat erityisesti ympäristönormit. Julkisen sektorin roolista ja normitalkoista keskusteltaessa tarvitaan sisällöt esiin trenditermien viljelyn sijaan. Meiltä pitää löytyä vihreä näkemys näihin kysymyksiin. Tottakai eduskunnan tulee säätää lakeja, jotka ovat järkeviä ja tarpeellisia. Arvot tulevat esille kun keskustellaan, mikä on tarpeellista tai turhaa sääntelyä. Normeille on yleensä joku hyvä tausta, miksi ne on luotu, esimerkiksi ympäristönsuojelu, ihmisten turvallisuus ja terveys.

Vielä pari sanaa cleantechistä. Edelleen tynkähallituskin puhuu cleantechin edistämisestä, mutta valtioneuvoston periaatepäätös ja strategia eivät riitä, jos toisaalta esimerkiksi kuntien miljoonat sidotaan Fennovoimaan. Fennovoimapäätöksessä on kyse laajemmasta asiasta kuin yhdestä ydinvoimalasta. Koko meidän energiapolitiikasta ja Suomen sähkönhuollon päälinjoista tällä vuosisadalla. Kuntien miljoonat ollaan laittamassa Fennovoimaan, kun ne pitäisi laittaa kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja cleantech-ratkaisuihin. Tarvitaan enemmän tekoja cleantechin ja uusiutuvien eteen.

Jos jotain hyvää voisi koitua tästä ajasta, voisi se olla tietyn yksilö- ja menestysihannoinnin vaihtuminen elämän perusasioiden ja toisten ihmisten arvostamiseen. Huolenpito itsestä ja toisista, myös ympäristöstä olkoon vaalivoittoon vievä vihreä sanoma. Ei sanota, että edustamme parempia arvoja ja luomme parempaa maailmaa kuin muut, vaan sanotaan, että me Vihreät välitämme ja kannamme vastuuta.

Advertisement

Yhteisellä polulla kohti vaaleja

(kirjoitus on julkaistu Uudenmaan vihreiden blogissa 6.10.2014.)

Eduskuntavaalit lähestyvät ja nyt on tukiryhmien muodostamisen ja kampanjan rakentamisen aika. Monet vihreät ehdokkaat ovatkin jo hyvässä vauhdissa. Vaaleihin valmistautumisen huomaa olevan käynnissä myös eduskuntakeskusteluita seuraamalla: politiikassa käytettävä kieli on jo koventunut ja poliitikot eri puolueista ovat tavallista kärjekkäämpiä.

Uudenmaan vihreät järjestivät menneenä viikonloppuna kampanjapotkua –tilaisuuden, joka herätti varsin paljon ajatuksia. Koolla oli iso joukko uusmaalaisia vihreitä. Kanssanne on mahtavaa olla rakentamassa kampanjaa ja kulkemassa yhteistä polkua kohti vaaleja!

 

Tärkeä kysymys, jota pohdin tilaisuuden jälkeen, on, miten saamme ihmiset innostumaan vaalityöstä. Miksi käyttää vapaa-aikaansa vaalityöhön? Minua motivoi vihreän politiikan edistämisen lisäksi osaavien ja innostuneiden ehdokkaiden auttaminen eteenpäin. Kaikkein kokeneimmat ja suosituimmatkin poliitikot tarvitsevat hyvät taustajoukot: ihmisiä, jotka kannustavat kun väsyttää ja joiden kanssa voi keskustella kaikesta mahdollisesta kampanjassa eteen tulevasta. Ihmisten innostaminen on tärkeää, sillä vihreitä kampanjoita harvemmin tehdään isojen rahalahjoitusten avulla. Tarvitsemme auttavia käsiä kampanjaan. Yhdistyksille vaalit tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden jäsenhankintaan. Voi olla pienempi askel tulla mukaan tukemaan hyvää ehdokasta ja sitä kautta tutustumaan muihin vihreisiin kuin suoraan mukaan järjestötoimintaan.

Espoon vihreissä olemme auttaneet ehdokkaita kampanjan suunnittelussa ja järjestäneet tilaisuuden, jossa jäsenemme pääsivät tutustumaan ehdokkaisiin ja ideoimaan yhdessä kampanjan tekemistä. On vahva tunne siitä, että teemme kampanjaa kaikki yhdessä. Koko ajan mietimme, miten parhaiten voimme tukea ehdokkaita ja tukiryhmiä vaalityössä.

Tekemisen ilo on tärkeää vaalityössä, kuten yhdistystoiminnassa yleensäkin. Hyvä meininki ei kuitenkaan riitä äänestäjille, vaan on osattava kristallinkirkkaasti kiteyttää se, miksi vihreitä kannattaa äänestää. Anu Heikkilä pohtikin keväällä tässä blogissa että kevään eurovaaleissa ongelmana oli juuri se, että emme osanneet tarpeeksi hyvin kertoa ihmisille vaalikentillä, miksi pitäisi äänestää vihreitä. Syitä äänestää vihreitä on lopulta yhtä monta kuin on äänestäjiämmekin. Miksi sinä äänestät vihreitä? Minä äänestän vihreitä, koska minusta vihreillä on parhaat ratkaisut ajankohtaisiin politiikan kysymyksiin ja selkeä tulevaisuuskuva. Ympäristönsuojelu, tasa-arvo ja heikoimpien puolustaminen ovat arvoja, jotka todella näkyvät vihreiden politiikassa.

 

Olen usein kuullut sanottavan, että vihreät menestyvät vaaleissa silloin, kun keskustelua käydään meille tyypillisistä teemoista, kuten ilmastonmuutoksesta. On toki hyvä, että yritämme itse nostaa esille meille tärkeitä aiheita. On selvää, ettei esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen voi odottaa seuraaviin vaaleihin. Toisaalta, meidän pitää myös itse vahvemmin puhua ratkaisuistamme niihin asioihin, jotka kulloinkin ovat esillä. Jos turvallisuus, talous ja työllisyys ovat eniten ihmisiä askarruttavat asiat, on silloin puhuttava niistä. Olemme yleispuolue, jolla on uskottavia vaihtoehtoja myös niihin.Puoluevaltuuskunta esimerkiksi hyväksyi työllisyysohjelman viime keväänä ja vihreän veropolitiikan linjauksia uudistetaan parhaillaan. Ei asetuta itse marginaaliin, vaan otetaan politiikka kokonaisuudessaan haltuun. Ihmisten arkipäivässä merkityksellisten asioiden esille nostaminen tarjoaa tarttumapintaa äänestäjille.

 

Vihreälle politiikalle on enemmän potentiaalista kannatusta kuin me vihreät aktiivit ehkä aina uskommekaan. Länsiväylä- lehti teetti kyselyn, jonka tulos oli, että Espoossa kaksi kolmesta vaihtaa tulevaisuudessa auton julkiseen liikenteeseen. Samoin Länsiväylän kyselyn mukaan enemmistö espoolaisista korottaisi mieluummin kunnallisveroa kuin leikkaisi palveluista. Minusta nämä lupaavat hyvää vihreälle politiikalle Espoossa. Espoossa vihreät ovat olleet sitkein joukkoliikenteen puolustaja ja kehittäjä. Samoin vihreät ovat puolustaneet palveluita ja nähneet veronkorotuksen mahdollisena. Suurin puolue kokoomus taas tuntuu vastustavan kunnallisveron korotusta viimeiseen asti. Kannattaa muistaa, että jokainen kohtaamasi ihminen ikään, ammattiin ja sukupuoleen katsomatta on mahdollinen vihreiden äänestäjä. Sillä on väliä, miten kohtaamme ihmisiä.

 

Onnistunut vaalikampanja on yhdistelmä monenlaisia kampanjoinnin tapoja. Tarvitaan esimerkiksi äänestäjien kohtaamista niin verkossa kuin tapahtumissa, medianäkyvyyttä, uusia sissikampanjoinnin keinoja, hyviä esitteitä ja mainoksia sekä paljon muuta. Polku vaalimenestykseen tehdään ja kuljetaan yhdessä. Nyt kaikki mukaan vaalityöhön!

 

Kaarina Saramäki

Espoon vihreiden puheenjohtaja

Vihreiden puoluevaltuuskunnan ja taloustyöryhmän jäsen